Farmacia

LISTADO PROFESIONAL 

PERITOS JUDICIALES EN FARMACIA

Dña. María Purificación Pérez López-Corona

  • Licenciada en Farmacia
  • San Pedro de Mezonzo 3-1ºF 15701 Santiago (A Coruña)
  • Tel: 629 879 978
  • puriplcorona@gmail.com
  • Ámbito de actuación: A CORUÑA / LUGO / OURENSE / PONTEVEDRA
  • Especialidad: 
    • Farmacia
    • Toxicología